PRACOWNIA DYDAKTYKI FIZYKI I ASTRONOMII

Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński ul. Wielkopolska 15, 70-451 Szczecin

Metrologia, ZiIP II r.

1. Wyklad_1_cz1 Wykład_1_cz2 (pdf z ppt)
Redefinicja układu SI (informator GUM) Układ SI - Tablice GUM

2. Podstawowe dane dotyczące niepewności pomiaru konwencji GUM - definicje, wzory

3. Cyfry znaczące i zaokrąglanie wyników pomiarów

Wykresy
1. Wykresy - zalecenia (pdf z ppt)

2. Regresja liniowa - MNK (pdf z ppt) Wykres w Excelu - Instrukcja wykonania

Materiały uzupełniające: El. rachunku prawdopodobieństwa, Rozdz. IX z: T. Molenda - El.: matematyki wyższej

El. statystyki matematycznej. Rozdz X z: T. Molenda - El. matematyki wyższej

Zadania

1. Wahadło
Wahadło matematyczne (pdf), Wahadło matematyczne, wyznacz. g (doc),
Wahadło matematyczne - tabela (pdf), Wahadło matematyczne - Tabele (xls)

Uniwersytet Szczeciński. Opiekun strony: Tadeusz Molenda, Webmaster: Sebastian Polonski

Wykonanie: PDFiA, US